ADF-DME development
Copyright © 2020by "John Finlayson"
All Rights reserved
E-Mail: Web@JohnF.no
Business Company
Fortsetter bruken av AirManager og bruker en Arduino Uno som kontroller, utvikler jeg koden og maskinvaren for en kombinert ADF og DME-enhet, for flysimulatoren. Uno har begrenset minne sammenlignet med Mega, men forhåpentligvis vil det være tilstrekkelig for dette prosjektet.
Bildene nedenfor er av den første utviklingen, testoppsettet.

Send any comments or idea,s etc. to transponder@johnf.no

ADF-DME manual